Prohlášení o přístupnosti

Webová stránka www.narodnikonvent.cz byla navržena s ohledem na co možná nejvyšší uživatelský komfort, přehlednost a přístupnost. Stránka splňuje všechna doporučení W3C pro standard XHTML 1.0 strict. Pro vyhledávání je použit vyhledávací formulář závislý na JavaScriptu vzhledem k náročnosti realizace řešení bez JavaScriptu.

Tyto webové stránky jsou plně v souladu s pravidly přístupnosti, použitelnosti a bezbariérovosti, splňují všechny důležité zásady přístupnosti podle metodik Best practice – Pravidla pro tvorbu přístupného webu připravené Ministerstvem informatiky České republiky, metodiky Blind Friendly Web (projekt Sjednocené organizace slabozrakých a nevidomých) i metodiky Web Content Accessibility Guidelines.

Forma uveřejňovaných informací je v souladu se Zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací, o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), a splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky.

Při tvorbě těchto webových stránek bylo postupováno podle Metodického pokynu k zákonu č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a také podle metodik Blind Friendly Web (projekt Sjednocené organizace slabozrakých a nevidomých).

Odpovědnost za zveřejňované údaje

Úřad vlády České republiky neodpovídá za škody způsobené používáním dat nebo služeb zpřístupněných prostřednictvím tohoto serveru nebo služeb využívajících data nebo služby tohoto serveru. Používání takových dat nebo služeb znamená automatický souhlas s tímto vymezením odpovědnosti. Veškeré materiály zpřístupňované prostřednictvím tohoto serveru mají pouze informativní charakter a nemají jakoukoli právní nebo jinou závaznost, přičemž mohou být změněny kdykoliv bez jakéhokoliv předběžného oznámení.

Všechny informace zpřístupňované prostřednictvím tohoto WWW serveru zůstávají majetkem Úřadu vlády České republiky. (c) 1996-2020, Úřad vlády České republiky

Informace prezentované v jiných datových formátech

Na těchto webových stránkách se nachází také odkazy na dokumenty, dostupné v jiné než hypertextové podobě.

Může se jednat o tyto formáty:

  • PDF – prohlížení tohoto typu souborů lze ve volně dostupném programu Adobe Acrobat Reader nebo vestavěnými funkcei prohlížeče
  • DOC, XLS, PPT, XLS a DOCx, PPTx, XLSx, PPTx – formáty kancelářského balíku Microsoft Office, ke kterým je volně ke stažení prohlížeč těchto dokumentů
  • RTF – Rich Text Format – dokáže zobrazit většina běžně používaných textových editorů
  • ZIP – některé soubory mohou být z důvodu velikosti nebo nutnosti zabalit více souborů najednou komprimovány

Využití obsahu

Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 15. 10. 2020.