O NÁS

Jak funguje Národní konvent?

Činnost Národního konventu probíhá formou konferencí, kulatých stolů a veřejných debat (seminářů) v Praze a v regionech České republiky. Směřování projektu spoluurčuje Koordinační rada, která je hlavním orgánem konventu. Jejím úkolem je koordinovat obsahovou část a stanovovat základní vodítka pro činnost konventu.

Jejími členy jsou zástupci následujících institucí:

 • Úřad vlády ČR
 • Ministerstvo zahraničních věcí ČR
 • Asociace pro mezinárodní otázky
 • Centrum pro demokracii a kulturu
 • Glopolis
 • Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
 • Think-tank Evropské hodnoty
 • Ústav mezinárodních vztahů
 • Masarykova demokratická akademie
 • Mendelovo evropské centrum
 • Výbor pro evropské záležitosti PSP ČR
 • Výbor pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR
 • Českomoravská konfederace odborových svazů
 • Svaz průmyslu a dopravy ČR
 • Hospodářská komora ČR

Hlavní diskuse Národního konventu o EU probíhá v rámci tematicky vymezených kulatých stolů, které odborně zajišťují nezávislé subjekty, vybrané na základě veřejné soutěže. Tito odborní garanti pak zodpovídají za přípravu podkladů a výstupů. Na kulatém stole jsou představena také stanoviska vybraných subjektů – gesčně příslušných rezortů, odborných institucí či neziskových organizací. Ke kulatému stolu jsou přizváni mj. zástupci politických stran a hnutí zastoupených v Parlamentu České republiky, poslanci Evropského parlamentu a poslanci a senátoři Parlamentu ČR, zástupci státní správy, byznysu, nevládních organizací zabývajících se daným tématem, sociální partneři, čeští zástupci v institucích EU, akademici či Zastoupení Evropské komise v ČR. Výsledkem jednání kulatého stolu je shrnutí, které obsahuje doporučení pro vládu ČR a další orgány státní správy.

Zatímco kulaté stoly jsou místem, kde se setkávají odborníci, pro širokou veřejnost jsou organizovány semináře. Pořádají je regionální Eurocentra a jsou zaměřena na jednotlivá témata Národního konventu. Semináře jsou organizovány zpravidla před kulatými stoly.

Běžné činnosti konventu zajišťují koordinátor a PR koordinátor. Koordinátor Národního konventu především usměrňuje přípravy odborných kulatých stolů, veřejných debat a konferencí. Dále komunikuje s ministerstvy, zástupci státní správy, nevládními organizacemi a dalšími subjekty s ohledem na zajištění řádného fungování konventu.

PR koordinátor Národního konventu zodpovídá například za PR plán a mediální strategii projektu, komunikuje se sdělovacími prostředky, propaguje projekt prostřednictvím sociálních sítí a webové prezentace.

UDÁLOSTI

Lis
15
Nejkrásnější vánoční trhy v Evropě (výtvarná soutěž)
15. listopadu - 22. prosince
Eurocentrum Pardubice a Eurocentrum Hradec Králové vyhlašují vánoční výtvarnou soutěž pro žáky ZŠ, ZUŠ, speciálních ZŠ, víceletých gymnázií a DDM v Pardubickém a Královéhradeckém kraji.
Lis
15
Nejkrásnější vánoční trhy v Evropě (výtvarná soutěž)
15. listopadu - 22. prosince
Eurocentrum Pardubice a Eurocentrum Hradec Králové vyhlašují vánoční výtvarnou soutěž pro žáky ZŠ, ZUŠ, speciálních ZŠ, víceletých gymnázií a DDM v Pardubickém a Královéhradeckém kraji.
Lis
20
Vánoce v EU
20. listopadu - 15. prosince
Kapacita naplněna Eurocentrum Zlín pořádá cyklus přednášek VÁNOCE V ZEMÍCH EU pro žáky…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.