O NÁS

Jak funguje Národní konvent?

Činnost Národního konventu probíhá formou konferencí, kulatých stolů a veřejných debat (seminářů) v Praze a v regionech České republiky. Směřování projektu spoluurčuje Koordinační rada, která je hlavním orgánem konventu. Jejím úkolem je koordinovat obsahovou část a stanovovat základní vodítka pro činnost konventu.

Jejími členy jsou zástupci následujících institucí:

 • Úřad vlády ČR
 • Ministerstvo zahraničních věcí ČR
 • Asociace pro mezinárodní otázky
 • Centrum pro demokracii a kulturu
 • Glopolis
 • Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
 • Think-tank Evropské hodnoty
 • Ústav mezinárodních vztahů
 • Masarykova demokratická akademie
 • Mendelovo evropské centrum
 • Výbor pro evropské záležitosti PSP ČR
 • Výbor pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR
 • Českomoravská konfederace odborových svazů
 • Svaz průmyslu a dopravy ČR
 • Hospodářská komora ČR

Hlavní diskuse Národního konventu o EU probíhá v rámci tematicky vymezených kulatých stolů, které odborně zajišťují nezávislé subjekty, vybrané na základě veřejné soutěže. Tito odborní garanti pak zodpovídají za přípravu podkladů a výstupů. Na kulatém stole jsou představena také stanoviska vybraných subjektů – gesčně příslušných rezortů, odborných institucí či neziskových organizací. Ke kulatému stolu jsou přizváni mj. zástupci politických stran a hnutí zastoupených v Parlamentu České republiky, poslanci Evropského parlamentu a poslanci a senátoři Parlamentu ČR, zástupci státní správy, byznysu, nevládních organizací zabývajících se daným tématem, sociální partneři, čeští zástupci v institucích EU, akademici či Zastoupení Evropské komise v ČR. Výsledkem jednání kulatého stolu je shrnutí, které obsahuje doporučení pro vládu ČR a další orgány státní správy.

Zatímco kulaté stoly jsou místem, kde se setkávají odborníci, pro širokou veřejnost jsou organizovány semináře. Pořádají je regionální Eurocentra a jsou zaměřena na jednotlivá témata Národního konventu. Semináře jsou organizovány zpravidla před kulatými stoly.

Běžné činnosti konventu zajišťují koordinátor a PR koordinátor. Koordinátor Národního konventu především usměrňuje přípravy odborných kulatých stolů, veřejných debat a konferencí. Dále komunikuje s ministerstvy, zástupci státní správy, nevládními organizacemi a dalšími subjekty s ohledem na zajištění řádného fungování konventu.

PR koordinátor Národního konventu zodpovídá například za PR plán a mediální strategii projektu, komunikuje se sdělovacími prostředky, propaguje projekt prostřednictvím sociálních sítí a webové prezentace.

UDÁLOSTI

V tuto chvíli nejsou k dispozici žádné nadcházející akce.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Facebook
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Máme za sebou další úspěšný kulatý stůl. Již 3. června se budeme věnovat závěrům a implementaci výstupů #kobe. Zatím si však můžete přečíst zajímavé postřehy z diskuze z pera našich stážistek.

Děkujeme garantovi stolu Institut pro politiku a společnos a moderátorovi Romanu Mácovi. Dále děkujeme prezentujícím stanovisek a aktivním diskutujícím.
... Zobrazit víceZobrazit méně

Zobrazit více
twitter

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.