Přečtete si více ze článku The Czech Republic will join European-wide citizens’ consultations
logo

The Czech Republic will join European-wide citizens’ consultations

The Czech Republic will join the EU Citizens’ Consultations Initiative, launched by French president Emmanuel Macron. The round of debates with citizens on concrete aspects of European integration will be…

Pokračovat ve čteníThe Czech Republic will join European-wide citizens’ consultations

DOPORUČENÍ: Budoucnost migrační a azylové politiky EU

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil ve středu 28. března svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o budoucí podobě migrační politiky EU, jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou…

Pokračovat ve čteníDOPORUČENÍ: Budoucnost migrační a azylové politiky EU

DOPORUČENÍ: Institucionální reforma EU v kontextu současné debaty

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil ve středu 21. února svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o institucionální reformě EU v kontextu současné debaty, jíž se zúčastnili zástupci státní…

Pokračovat ve čteníDOPORUČENÍ: Institucionální reforma EU v kontextu současné debaty

DOPORUČENÍ: Přínosy a rizika globalizace pro obchod a investice

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil ve středu 20. prosince svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o přínosech a rizicích globalizace pro obchod a investice, jíž se zúčastnili zástupci…

Pokračovat ve čteníDOPORUČENÍ: Přínosy a rizika globalizace pro obchod a investice

DOPORUČENÍ: Budoucnost eurozóny a Česká republika

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil ve středu 29. listopadu svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o budoucnosti eurozóny a ČR, jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor…

Pokračovat ve čteníDOPORUČENÍ: Budoucnost eurozóny a Česká republika

DOPORUČENÍ: Budoucí podoba víceletého finančního rámce a kohezní politiky po roce 2020

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil ve středu 22. listopadu svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o budoucí podobě víceletého finančního rámce a kohezní politiky po roce 2020, jíž…

Pokračovat ve čteníDOPORUČENÍ: Budoucí podoba víceletého finančního rámce a kohezní politiky po roce 2020

DOPORUČENÍ: Společná bezpečnostní a obranná politika EU

Národní konvent o EU zveřejnil ve čtvrtek 8. června svá doporučení, která jsou výstupem květnové národní diskuze o budoucnosti Společné bezpečnostní a obranné politice EU, jíž se zúčastnilizástupci státní správy,…

Pokračovat ve čteníDOPORUČENÍ: Společná bezpečnostní a obranná politika EU

DOPORUČENÍ: Mediální gramotnost v kontextu občanského vzdělávání

Národní konvent o Evropské unii vydal v úterý 16. května svá doporučení k tématu mediální gramotnosti v kontextu občanského vzdělávání. Národní konvent o Evropské unii vydal v úterý 16. května…

Pokračovat ve čteníDOPORUČENÍ: Mediální gramotnost v kontextu občanského vzdělávání

DOPORUČENÍ: Volný pohyb osob mezi EU a Spojeným královstvím po brexitu

Národní konvent o Evropské unii vydal v úterý 25. dubna doporučení vzniklá na základě kulatého stolu z 31. března, jehož předmětem byly otázky spojené s volným pohybem osob mezi Spojeným…

Pokračovat ve čteníDOPORUČENÍ: Volný pohyb osob mezi EU a Spojeným královstvím po brexitu