DOPORUČENÍ: Priority ČR v klimatické agendě v kontextu zvyšování ambicí pro rok 2030

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o prioritách České republiky v klimatické agendě v kontextu zvyšování ambicí pro rok 2030 jíž se zúčastnili…

Pokračovat ve čteníDOPORUČENÍ: Priority ČR v klimatické agendě v kontextu zvyšování ambicí pro rok 2030

DOPORUČENÍ: Priority předsednictví České republiky v rámci předsednictví Rady EU 2022

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o prioritách České republiky k předsednictví v Radě EU 2022, jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou…

Pokračovat ve čteníDOPORUČENÍ: Priority předsednictví České republiky v rámci předsednictví Rady EU 2022

STÁŽ 2020: Národní konvent o EU hledá stážistu/ku

Chcete získat stáž v oblasti státní správy? Chcete porovnat své studijní vědomosti s reálnou praxí? Chcete se zapojit do komunikace evropských témat? Odbor komunikace evropských záležitostí Úřadu vlády České republiky…

Pokračovat ve čteníSTÁŽ 2020: Národní konvent o EU hledá stážistu/ku

DOPORUČENÍ: Přímo řízené programy a další nástroje v novém víceletém finančním rámci jako příležitost pro české zájmy

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil ve středu 4.prosince 2019 svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o přímo řízených programech a dalších nástrojích v novém víceletém finančním rámci, jíž…

Pokračovat ve čteníDOPORUČENÍ: Přímo řízené programy a další nástroje v novém víceletém finančním rámci jako příležitost pro české zájmy

DOPORUČENÍ: Priority České republiky v novém institucionálním cyklu a mechanismus jejich prosazování

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil ve středu 6. listopadu 2019 svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o prioritách České republiky v novém institucionálním cyklu a mechanismu jejich prosazování,…

Pokračovat ve čteníDOPORUČENÍ: Priority České republiky v novém institucionálním cyklu a mechanismus jejich prosazování

DOPORUČENÍ: Nízkouhlíková (čistá) mobilita

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil ve středu 16. října 2019 svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o nízkouhlíkové (čisté) mobilitě, jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor…

Pokračovat ve čteníDOPORUČENÍ: Nízkouhlíková (čistá) mobilita

DOPORUČENÍ: Vztahy EU s vybranými vnějšími partnery (zejm. USA, Čína, Írán) z perspektivy ČR.

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil ve středu 17. července 2019 svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o vztazích EU s vybranými vnějšími partnery (zejm. USA, Čína a Írán)…

Pokračovat ve čteníDOPORUČENÍ: Vztahy EU s vybranými vnějšími partnery (zejm. USA, Čína, Írán) z perspektivy ČR.