DOPORUČENÍ: Strategická autonomie EU

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o strategické autonomii Evropské unie, jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, hospodářských a…

Pokračovat ve čteníDOPORUČENÍ: Strategická autonomie EU

DOPORUČENÍ: Vztah EU a USA po nástupu Bidenovy administrativy

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o vztah EU a USA po nástupu Bidenovy administrativy, jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor…

Pokračovat ve čteníDOPORUČENÍ: Vztah EU a USA po nástupu Bidenovy administrativy

DOPORUČENÍ: Reforma systému obchodování s emisními povolenkami EU ETS

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o reformě systému obchodování s emisními povolenkami EU ETS, jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor…

Pokračovat ve čteníDOPORUČENÍ: Reforma systému obchodování s emisními povolenkami EU ETS

DOPORUČENÍ: Aktuální výzvy v oblasti zdravotnictví na evropské úrovni

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o Aktuálních výzvách v oblasti zdravotnictví na evropské úrovni, jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor…

Pokračovat ve čteníDOPORUČENÍ: Aktuální výzvy v oblasti zdravotnictví na evropské úrovni

DOPORUČENÍ: Nový pakt o migraci a azylu a budoucnost migrační politiky

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o Novém paktu o migraci a azylu a budoucnosti migrační politiky, jíž se zúčastnili zástupci státní správy,…

Pokračovat ve čteníDOPORUČENÍ: Nový pakt o migraci a azylu a budoucnost migrační politiky

DOPORUČENÍ: Vnější politika EU vůči Africe z perspektivy ČR

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o vnější politice EU vůči Africe z perspektivy ČR, jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor…

Pokračovat ve čteníDOPORUČENÍ: Vnější politika EU vůči Africe z perspektivy ČR

DOPORUČENÍ: Konference o budoucnosti Evropy z pohledu České republiky

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o konferenci o budoucnosti Evropy z pohledu ČR, jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor Parlamentu…

Pokračovat ve čteníDOPORUČENÍ: Konference o budoucnosti Evropy z pohledu České republiky

Jak fungují kulaté stoly Národního konventu o EU?

Zajímá vás, jak se formuluje česká pozice k tématům probíraným na půdě evropských institucí? Jak fungují kulaté stoly Národního konventu o EU? Odpovědi nejenom na tyto otázky naleznete v našem…

Pokračovat ve čteníJak fungují kulaté stoly Národního konventu o EU?

DOPORUČENÍ: Priority ČR v klimatické agendě v kontextu zvyšování ambicí pro rok 2030

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o prioritách České republiky v klimatické agendě v kontextu zvyšování ambicí pro rok 2030 jíž se zúčastnili…

Pokračovat ve čteníDOPORUČENÍ: Priority ČR v klimatické agendě v kontextu zvyšování ambicí pro rok 2030

DOPORUČENÍ: Priority předsednictví České republiky v rámci předsednictví Rady EU 2022

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o prioritách České republiky k předsednictví v Radě EU 2022, jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou…

Pokračovat ve čteníDOPORUČENÍ: Priority předsednictví České republiky v rámci předsednictví Rady EU 2022