DOPORUČENÍ: Společná bezpečnostní a obranná politika EU

Národní konvent o EU zveřejnil ve čtvrtek 8. června svá doporučení, která jsou výstupem květnové národní diskuze o budoucnosti Společné bezpečnostní a obranné politice EU, jíž se zúčastnilizástupci státní správy,…

Pokračovat ve čteníDOPORUČENÍ: Společná bezpečnostní a obranná politika EU

KULATÝ STŮL: Budoucnost Společné bezpečnostní a obranné politiky EU

Národní konvent o EU se v pátek 19. května sešel k tématu budoucího směřování společné bezpečnostní a obranné politiky EU. V pátek 19. května se uskutečnil kulatý stůl Národního konventu…

Pokračovat ve čteníKULATÝ STŮL: Budoucnost Společné bezpečnostní a obranné politiky EU

DOPORUČENÍ: Mediální gramotnost v kontextu občanského vzdělávání

Národní konvent o Evropské unii vydal v úterý 16. května svá doporučení k tématu mediální gramotnosti v kontextu občanského vzdělávání. Národní konvent o Evropské unii vydal v úterý 16. května…

Pokračovat ve čteníDOPORUČENÍ: Mediální gramotnost v kontextu občanského vzdělávání

DOPORUČENÍ: Volný pohyb osob mezi EU a Spojeným královstvím po brexitu

Národní konvent o Evropské unii vydal v úterý 25. dubna doporučení vzniklá na základě kulatého stolu z 31. března, jehož předmětem byly otázky spojené s volným pohybem osob mezi Spojeným…

Pokračovat ve čteníDOPORUČENÍ: Volný pohyb osob mezi EU a Spojeným královstvím po brexitu

KULATÝ STŮL: Mediální gramotnost v kontextu občanského vzdělávání

V pátek 21. dubna se uskutečnil kulatý stůl Národního konventu o EU, jehož předmětem byly otázky spojené s tématem mediální gramotnosti v kontextu občanského vzdělávání.V pátek 21. dubna se uskutečnil…

Pokračovat ve čteníKULATÝ STŮL: Mediální gramotnost v kontextu občanského vzdělávání

KULATÝ STŮL: Mobilita osob mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím po brexitu

Národní konvent o EU se sešel v pátek 31. března k tématu volného pohybu osob mezi EU a Spojeným královstvím po brexitu. V pátek 31. března se uskutečnil kulatý stůl…

Pokračovat ve čteníKULATÝ STŮL: Mobilita osob mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím po brexitu

2017

Přínosy a rizika globalizace pro obchod a investice Více Budoucnost eurozóny a ÄŒeská republika Více Budoucí podoba víceletého finanÄního rámce a kohezní politiky po roce 2020 Více Vztahy EU a…

Pokračovat ve čtení2017

2016

PÅ™ijetí spoleÄné evropské mÄ›ny v ÄŒR (29.1.2016) Více SpoleÄná zahraniÄní a bezpeÄnostní politika EU (5.2.2016) Více Energetická unie: Rok poté (11.3.2016) Více Pracovní mobilita v EU (1.4.2016) Více Sociální dimenze…

Pokračovat ve čtení2016

2015

Energetická bezpeÄnost (27.2.2015) Více Budoucnost zamÄ›stnanosti v EU (27.3.2015) Více Jednotný digitální trh (27.3.2016) Více TTIP (22.5.2015) Více Role národních parlamentů v EU (12.6.2015) Více ObÄ›hové hospodářství (25.9.2015) Více Podnikavost…

Pokračovat ve čtení2015