DOPORUČENÍ: Evropské politické společenství a jeho budoucí potenciál

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuDoporučení

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o tématu "Evropské politické společenství a jeho budoucí potenciál," jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor…

Pokračovat ve čteníDOPORUČENÍ: Evropské politické společenství a jeho budoucí potenciál

RECOMMENDATIONS: The European political community and its future potential

TThe National Convention on the European Union published its recommendations, which are the outcome of a national discussion on the topic "The European political community and its future potential," attended…

Pokračovat ve čteníRECOMMENDATIONS: The European political community and its future potential