DOPORUČENÍ: Revize energetického trhu

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o tématu revize energetického trhu, jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, hospodářských a sociálních partnerů, společně s reprezentanty evropských institucí, neziskového sektoru a akademickými pracovníky.

Národní konvent o EU na základě proběhlé diskuse vydal následující 4 doporučení:

  1. Česká republika by se měla během vyjednávání o návrhu EK na revizi uspořádání trhu s elektřinou zasadit o zachování výrazně posílené pozice koncového zákazníka.
  2. Česká republika by měla dobře definovat svou energetickou koncepci s ohledem na regionální kontext a evropskou energetickou politiku.
  3. České strategické dokumenty by měly zahrnovat jasně definovanou strategii pro rozvoj energie z jádra a vodíku.
  4. Česká republika by měla v souladu s prodloužením platnosti nařízení o koordinovaných opatřeních ke snížení poptávky po plynu i nadále motivovat.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

DOPORUČENÍ: Přezkum správy ekonomických záležitostí

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o tématu „Přezkum správy ekonomických záležitostí,“ jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, hospodářských…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.