DOPORUČENÍ: Formáty regionální spolupráce z pohledu ČR

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o tématu Formáty regionální spolupráce z pohledu ČR, jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, hospodářských a sociálních partnerů, společně s reprezentanty evropských institucí, neziskového sektoru a akademickými pracovníky.

Národní konvent o EU na základě proběhlé diskuse vydal následující 4 doporučení:

  1. Česká republika by si měla stanovit, jaká témata a cíle by měla v rámci formátů regionální spolupráce v souladu se zájmy prosazovat. Za tímto účelem by měla hledat průniky regionální spolupráce na různých úrovních, od lokální po národní.
  2. Česká republika by se měla zasadit o aktivní přístup domácích politických aktérů z různých úrovní k zapojení ČR do formátů regionální spolupráce. Na základě široké debaty napříč politickým spektrem by mělo dojít k dosažení dlouhodobé shody na tom, jaké platformy jsou
    pro ČR z hlediska prosazování zájmů prioritní.
  3. Česká republika by s ohledem na nadcházející předsednictví ve Visegrádské skupině měla vyhodnotit přínos této spolupráce z hlediska politického, mezilidského a hodnotového a svůj přístup pravidelně vyhodnocovat.
  4. Česká republika by měla zaujmout jasný postoj k iniciativě Trojmoří, jejíž význam v souvislosti s aktuálním vývojem roste, zejména pokud jde o spolupráci při budování infrastruktury.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

DOPORUČENÍ: Přezkum správy ekonomických záležitostí

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o tématu „Přezkum správy ekonomických záležitostí,“ jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, hospodářských…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.