DOPORUČENÍ: Nové paradigma pro klimatické otázky

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o tématu Nové paradigma pro klimatické otázky, jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, hospodářských a sociálních partnerů, společně s reprezentanty evropských institucí, neziskového sektoru a akademickými pracovníky.

Národní konvent o EU na základě proběhlé diskuse vydal následující 4 doporučení:

  1. Kvůli mnohým výzvám spojeným s dopady změny klimatu i socioekonomickou transformací bude třeba podstatně posílit koordinaci na ústřední úrovni správy. Součástí posíleného vládnutí by měla být i intenzivnější koordinace se sociálními partnery a zájmovými skupinami.
  2. Veřejná správa by měla cíleně pracovat na budování informační a datové základny pro svou práci (např. právě v oblasti slaďování cílů ochrany klimatu, energetické bezpečnosti a sociální soudržnosti), a kde to bude vhodné, sdílet ji také se zástupci soukromého sektoru.
  3. Tvorba klíčových strategických dokumentů v oblasti energetické a klimatické politiky by měla probíhat v úzké součinnosti s relevantními partnery ze soukromého sektoru a takovým způsobem, aby je bylo možné průběžně aktualizovat a předejít tak rychlému zastarávání.
  4. Českou veřejnost není třeba dále přesvědčovat o tom, že změna klimatu probíhá, avšak je třeba s ní otevřeně hovořit o příležitostech a rizicích plynoucích ze zelené transformace. Tuto skutečnost by vláda měla reflektovat v rámci dalšího rozpracování návrhu strategické komunikace státní správy.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

DOPORUČENÍ: Přezkum správy ekonomických záležitostí

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o tématu „Přezkum správy ekonomických záležitostí,“ jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, hospodářských…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.