KULATÝ STŮL: Nové paradigma pro klimatické otázky

Ve středu 30. listopadu 2022 se uskuteční prostřednictví­m online platformy Webex Teams další kulatý stůl Národní­ho konventu o Evropské unii, tentokrát na téma: Nové paradigma pro klimatické otázky. Debata se uskuteční od 9:00 do 11:00. O tématu budou diskutovat zástupci státní­ správy, vzdělávacího sektoru, podnikatelské sféry, sociální­ partneři a další­ pozvaní­ hosté. Odborným garantem tohoto kulatého stolu je Asociace pro mezinárodní otázky (AMO).

Prohlubující se přímé dopady změny klimatu, které v Česku aktuálně pociťujeme především v podobě sucha, veder a požárů, stejně jako proměňující se geopolitická a bezpečnostní situace, si žádají nové uvažování nad klimatickými politikami a případně i nad postoji, které Česká republika zaujme při budoucích jednáních v rámci EU. Máme-li být připraveni na nadcházející výzvy, musíme je chápat v souvislostech – například co do vzájemné provazby ochrany klimatu, energetické bezpečnosti a sociální distribuce dopadů. Změnu myšlení přitom může být nezbytné reflektovat také v proměně veřejných institucí, které hrají klíčovou roli při navrhování a implementaci řešení ve prospěch občanů, a to jak na regionální a národní úrovni, tak i na úrovni EU.

Hlavní­mi diskuzní­mi okruhy tohoto kulatého stolu jsou:

  1. Jak nejlépe skloubit a vyvážit snahy o posilování energetické soběstačnosti a bezpečnosti EU, budování odolnosti unijní ekonomiky a naplňování klimatických ambicí EU?
  2. Jaké jsou možnosti a limity veřejných institucí připravit se a reagovat na projevy klimatické změny, a jak lze jejich akceschopnost zvýšit?
  3. Jakými způsoby lze o potřebnosti a adekvátnosti navrhovaných opatření přesvědčit veřejnost včetně soukromého sektoru, a jak ji efektivně zapojit do jejich implementace?

KULATÝ STŮL: Teritoriální rozměr vnitřního trhu v globální konkurenci

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

SHRNUTÍ: Přezkum správy ekonomických záležitostí

V pátek 16. června proběhl kulatý stůl Národního konventu o EU, věnující se přezkumu správy ekonomických záležitostí. Debata se uskutečnila od 9:00 v prostorách Lichtenštejnského paláce a prostřednictvím online platformy Webex…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.