TISKOVÁ ZPRÁVA: Integrace Ukrajiny do EU

Tisková zpráva, 16. listopadu 2022

Doporučení Národního konventu o EU

Národní konvent o Evropské unii vydal ve středu 16. listopadu 2022 doporučení ke kulatému stolu na téma: Integrace Ukrajiny do EU. Kulatý stůl proběhl 26. října 2022 online skrze Webex Teams. Odborným garantem byl Institut pro evropskou politiku EUROPEUM. Setkání se zúčastnili zástupci státní správy, Evropského parlamentu, hospodářských a sociálních partnerů, byznysu, odborových svazů a odborníci na danou problematiku.

Kulatý stůl zahájil Ondřej Matoušek, ředitel Odboru koordinace evropských politik Úřadu vlády ČR, který na úvod zdůraznil, že v současném kontextu války Ruska na Ukrajině je téma integrace daleko širší a komplexnější. Dále uvedl, že s integračním sbližováním Ukrajiny s EU bude muset nevyhnutelně probíhat obnova a rekonstrukce země vyžadující nemalé finanční prostředky. Podkladový materiál představila za garanta kulatého stolu Jana Juzová. Autorka podkladu zmínila, že ačkoli se Ukrajina připravuje na budoucí integraci do EU již od roku 2014 s tím, že začala práci na požadovaných reformách, má před sebou i tak ještě velmi dlouhou cestu s ohledem na náročnost a zdlouhavost reformního procesu. Dle Juzové je totiž nutné počítat s tím, že proces integrace Ukrajiny do EU bude záležitostí mnoha let či desetiletí, pro Ukrajinu je však důležité prohlubovat vztahy s EU co nejrychleji. První stanovisko představil Náměstek pro řízení evropské sekce MZV ČR Jaroslav Kurfürst. Ten uvedl, že Ukrajina urgentně potřebuje pomoc, aby dokázala čelit ruské agresi, a to jak vojensky, tak ekonomicky, aby byl zachován výkon funkcí státu, přičemž připravovaná poválečná rekonstrukce Ukrajiny je pak nejen klíčem ke stabilizaci země, ale zároveň příležitostí k její transformaci, posunu v provádění nezbytných reforem a tím i k hlubší integraci do EU. Druhé stanovisko představil Pavel Havlíček za Asociaci pro mezinárodní otázky. Havlíček dodal, že v politice rozšiřování je naprosto nezbytné přehodnotit současný přístup, protože se v posledních letech pokrok ve vyjednávání s jednotlivými zeměmi skoro úplně zastavil a nemotivoval jednotlivé aktéry k provádění reforem. Poslední stanovisko představila Petra Kuchyňková za Masarykovu univerzitu, která uvedla, že vstup Ukrajiny, ale též Moldavska a kandidátských zemí Západního Balkánu do EU by znamenal posílení skupiny tzv. kohezních zemí, tedy zemí, které představují též čisté příjemce ve vztahu k unijnímu rozpočtu.

V následné diskuzi se účastníci zabývali především možnostmi zapojení českých aktérů v procesu rekonstrukce Ukrajiny, zdůraznili důležitost podpory také sociální infrastruktury a sociálního dialogu skrze celou řadu ukrajinských aktérů. V diskuzi také silně rezonovala problematika české pozice ve vztahu k vnitřní reformě EU a zavedení hlasování kvalifikovanou většinou v nových oblastech, zejména Společné zahraniční a bezpečnostní politice. Zároveň účastníci ocenili dosavadní podporu Ukrajině ze strany České republiky i to, že ČR během svého předsednictví v EU proaktivně otevírá diskuzi o perspektivě budoucího rozšiřování EU. 

„Diskuze o integraci Ukrajiny do EU se odehrává v kontextu totální války na Ukrajině, a proto je s ní neoddělitelně spojena otázka rekonstrukce země. Budeme se muset zabývat jak otázkou postupné integrace Ukrajiny do EU, zejména v otázce vnitřního trhu, tak vést na úrovni EU vážnou diskuzi o perspektivě budoucího rozšiřování EU. Klíčové také bude, aby pomoc Ukrajině a její integrace do EU zůstala vysoko na agendě unijních lídrů i po skončení českého předsednictví v Radě EU,“ uvedl Ondřej Matoušek, ředitel Odboru koordinace evropských politik.

Úplné znění doporučení naleznete zde.

Více informací o Národním konventu najdete rovněž na webových stránkáchtwitterovém  a instagramovém profilu nebo na našem facebooku.

Co je Národní konvent o EU?

Národní konvent o Evropské unii je projekt koordinovaný Úřadem vlády ČR vždy ve spolupráci s odborným garantem jednotlivých kulatých stolů, který poskytuje místo pro diskuzi o aktuálních evropských tématech pro odbornou i širší veřejnost. V rámci konventu jsou pravidelně organizovány odborné kulaté stoly, jejichž výstupem jsou doporučení pro vládu ČR. Doporučení mají za cíl koordinovat českou evropskou politiku nejenom na evropské, ale také na národní úrovni.

Bc. Kristýna Bartáková

PR koordinátorka Národního konventu o EU
Sekce pro evropské záležitosti | Section for European Affairs

Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ-118 01 Praha 1
M+420 727 902 007

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

SHRNUTÍ: Přezkum správy ekonomických záležitostí

V pátek 16. června proběhl kulatý stůl Národního konventu o EU, věnující se přezkumu správy ekonomických záležitostí. Debata se uskutečnila od 9:00 v prostorách Lichtenštejnského paláce a prostřednictvím online platformy Webex…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.