ČLÁNEK: Integrace Ukrajiny do EU

Ruská agresivita podnítila usilovnější snahy Ukrajiny o integraci do Evropské unie, které započaly již v roce 2014. V letošním roce byl jí a Moldavsku udělen kandidátský status, což bylo důležitým symbolickým i geopolitickým gestem. Ukrajinu čeká ještě dlouhá cesta, která započne poválečnou obnovou země a až poté bude muset přijmout a implementovat řadu reforem a přijmout normy EU. Na kulatém stole se budou diskutovat tři otázky, které definoval odborný garant kulatého stolu, Institut pro evropskou politiku EUROPEUM.

Podpora Ukrajiny v poválečné rekonstrukci a reformách nutných pro integraci do EU ze strany České republiky a EU

Ukrajinu čeká po válce nevyhnutelná rekonstrukce celé země. Již před válkou se potýkala s vážnými problémy, např. s rozsáhlou korupcí, s nedostatky v oblasti fungování demokratických institucí a vlády práva a s problémy v oblasti ochrany menšin. V této souvislosti se objevuje myšlenka na zřízení mezinárodního orgánu „Ukraine Reconstruction Platform“, jakožto byl jednotného centrálního orgánu spoluřízeného Evropskou komisí a ukrajinskou vládou, který by koordinoval strategický plán obnovy „Rebuild Ukraine“ a určoval by prioritní oblasti a projekty, kam by měly směřovat finanční prostředky.

Česká republika by v této souvislosti mohla například podpořit budování kapacit organizací občanské společnosti i regionálních a místních samospráv, napomoci profesionálnímu fungování institucí na různých úrovních vysláním svých expertů a sdílením know-how se spravováním a monitoringem fondů, nebo s reportováním, vytvářením a implementací strategických plánů. Další podpora by mohla směřovat přes soukromý sektor, ať už skrze podporu českých investorů nebo organizaci ekonomických fór.

Nástroje EU pro hlubší ekonomickou a politickou integraci Ukrajiny

Objevují se návrhy, jak zemi s EU více integrovat již před samotným vstupem. Jedním z těchto návrhů je tzv. staged accession model nebo publikace vídeňského Institute for Human Sciences. Proměnu rozšiřovacího procesu předvídá i nová metodologie rozšiřování EU. Jde o možnost participace kandidátských zemí v setkáních EU týkajících se oblastí, které jsou pro ně důležité.

V případě Ukrajiny vyvstávají otázky ohledně aktuálnosti Asociační dohody a tzv. dohody o DCFTA (Deep and Comprehensive Free Trade Area) – stále se jedná o užitečné nástroje pro vztah Ukrajiny s EU. Zapojení Ukrajiny do regionální a územní spolupráce by pomohlo překonat existující rozdíly se sousedskými zeměmi, které jsou již členy EU.

Připravenost EU plně integrovat Ukrajinu a další kandidátské země

V současné době některé členské státy podmiňují příchod nových zemí do EU její reformou, a to zejména upuštěním od jednomyslnosti v některých rozhodovacích postupech. Zpomalování přístupových jednání nebo udělení kandidátského statusu ze strany členských států Unie přitom může být jedním z faktorů, proč rozšiřovací proces stagnuje.

V případě Ukrajiny lze nalézt další problémy, jako např. problém bilaterálních sporů a otázky hranic se sousedními státy, sdílené hranice EU s Ruskem (v případě členství Ukrajiny v EU), a tím existence nemalého bezpečnostního rizika, anebo dramatického přerozdělení prostředků z evropských fondů kvůli velké rozloze Ukrajiny.

Celé znění podkladového dokumentu můžete nalézt zde.

Autorka shrnutí: Adéla Gajdošíková

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

SHRNUTÍ: Nové paradigma pro klimatické otázky

Ve středu 30. listopadu se prostřednictvím online platformy Webex Teams uskutečnil další kulatý stůl, tentokrát na téma: Nové paradigma pro klimatické otázky. Diskuze se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor…

ČLÁNEK: Nové paradigma pro klimatické otázky

Současná propojenost světa vede k závislosti na hladkém běhu komplexních obchodních a dodavatelských řetězců. Pokud jsou narušeny, ať už pandemií, ozbrojenými konflikty, přírodními pohromami nebo jinými faktory, vede to k závažným socioekonomickým…

ROUNDTABLE: New paradigm for climate issues

On Wednesday, 30 November 2022, another roundtable of the National Convention on the European Union will take place via the online platform Webex Teams, this time on the topic: New…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Facebook
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Zobrazit více

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.