DOPORUČENÍ: Strategický kompas

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o tématu Strategický kompas, jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, hospodářských a sociálních partnerů, společně s reprezentanty evropských institucí, neziskového sektoru a akademickými pracovníky.

Národní konvent o EU na základě proběhlé diskuse vydal následující 3 doporučení:

1. Česká republika by se měla v oblasti budování společných obranných kapacit soustředit na posílení průmyslové spolupráce mezi členskými státy a pro tento účel také podporovat společné nákupy členských států při pořizování vojenského vybavení a materiálu. Zároveň by Česká republika měla podporovat snazší přístup k finančním službám a podpoře, které budou moci členské státy a jednotlivé firmy využít v rámci konkrétních projektů zaměřených na budování obranných kapacit.

2. Při implementaci Strategického kompasu by Česká republika měla trvat na omezení nadměrné duplikace procesů mezi EU a NATO a prosazovat přijetí těch nástrojů, které přispějí ke komplementaritě obou organizací. Česká republika by měla proto v rámci svého předsednictví podporovat včasné přijetí a implementaci nové společné deklarace EU-NATO.

3. V průběhu českého předsednictví by se ČR měla soustředit na dosažení pokroku při vyjednávání o podobě iniciativ v oblasti posílení odolnosti EU, jako jsou soubory nástrojů pro boj proti hybridním hrozbám (EU Hybrid Toolbox) nebo proti dezinformacím a zahraničnímu vměšování (FIMI Toolbox), a také klást důraz na ochranu kritické infrastruktury a kyberprostoru.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

DOPORUČENÍ: Přezkum správy ekonomických záležitostí

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o tématu „Přezkum správy ekonomických záležitostí,“ jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, hospodářských…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.