Vyhlášení veřejné zakázky – Pro II. pololetí roku 2022

Rádi bychom vás informovali o vyhlášení veřejné zakázky na odborné garanty kulatých stolů Národního konventu o EU pro II. pololetí roku 2022. Předmětem veřejné zakázky je zajištění kulatého stolu k jednotlivým tématům uvedeným níže zahrnující vytvoření podkladových dokumentů pro diskusi na předmětném kulatém stolu, moderaci diskuse a zpracování nezávislých expertních doporučení pro vládu, které budou výstupem z jednání.

Soutěží se jednotliví odborní garanti pro celkem 4 kulaté stoly, které budou věnovány těmto tématům:

1. Integrace Ukrajiny do EU

2. Zhodnocení českého předsednictví v Radě EU

3. Nové paradigma pro klimatické otázky

4. Formáty regionální spolupráce z pohledu ČR

Bližší informace o veřejné zakázce naleznete zde.

Nabídky lze podávat ve lhůtě do 22. srpna 2022, do 10:00 hodin, a to jak v listinné, tak elektronické podobě.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

ČLÁNEK: Přezkum správy ekonomických záležitostí

Návrh Evropské komise na reformu správy ekonomických záležitostí má ve svém středu (několikátý) redesign Paktu stability a růstu. Evropská komise navrhuje změnu soustavy pravidel nastavených s cílem konsolidace veřejných rozpočtů…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.