DOPORUČENÍ: Závěry a implementace výstupů Konference o budoucnosti Evropy

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o tématu Závěry a implementace výstupů Konference o budoucnosti Evropy, jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, hospodářských a sociálních partnerů, společně s reprezentanty evropských institucí, neziskového sektoru a akademickými pracovníky.

Národní konvent o EU na základě proběhlé diskuse vydal následující 4 doporučení:

1.Evropská unie by měla zachovat digitální platformu, která byla vytvořena pro účely Konference, a členské státy by měly platformu nadále používat pro komunikaci s občany. Pro zkvalitnění komunikace s občany by zároveň bylo důležité zajistit, aby komentáře nahrané na platformy obdržely zpětnou vazbu a konzultace vedené prostřednictvím platformy tematicky úžeji zaměřovat.

2. Česká republika by měla usilovat o to, aby byla komunikace o EU nadále prioritizována v oblastech, ve kterých již existují komunikační nástroje a strategie pro informování občanů, a posílena v oblastech, kde tomu tak zatím není. Zároveň by se měla Česká republika více zaměřit na oblast vzdělávání o fungování Evropské unie a vysvětlování role České republiky jako členské země Unie, například v kontextu českého předsednictví v Radě EU v druhé polovině roku 2022.

3. V rámci implementace doporučení vyplývajících z Konference by měla Česká republika provést detailní analýzu výstupů a zaměřit se na několik konkrétních témat, která nevyžadují zásadní změny ve fungování EU a jsou v souladu s jejími dlouhodobými prioritami evropské politiky i prioritami českého předsednictví v Radě EU. To zvýší potenciál pro úspěšné prosazení těchto doporučení.

4. Evropská unie a její členské země by se i v návaznosti na válku na Ukrajině měly zaměřit na posílení odolnosti vůči externím aktérům, a to například v oblasti dezinformací. Toho lze například dosáhnout skrze aktivní komunikaci o EU a kvalitní vzdělávání o jejím fungování.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

DOPORUČENÍ: Přezkum správy ekonomických záležitostí

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o tématu „Přezkum správy ekonomických záležitostí,“ jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, hospodářských…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.