KULATÝ STŮL: Závěry a implementace výstupů Konference o budoucnosti Evropy

3. června 2022 se uskuteční prostřednictví­m online platformy Webex Teams další kulatý stůl Národní­ho konventu o Evropské unii, tentokrát na téma: Závěry a implementace výstupů Konference o budoucnosti Evropy. Debata se uskuteční od 9:00 do 11:00. O tématu budou diskutovat zástupci státní­ správy, vzdělávacího sektoru, podnikatelské sféry, sociální­ partneři a další­ pozvaní­ hosté. Odborným garantem tohoto kulatého stolu je Institut pro evropskou politiku EUROPEUM.

Zapojení evropských občanů do diskuzí o budoucích prioritách a výzvách Evropské unie bylo Francií a Německem, myšlenkovými zakladateli Konference o budoucnosti Evropy (Konference), prezentováno jako přelomová událost evropské integrace. Od svého vzniku se však Konference potýká s komplikacemi a nejasnostmi ohledně reálného dopadu výstupů z diskuzí na fungování Unie. Zahájení Konference nejdříve pozdržely pandemie covidu-19 a meziinstitucionální spor o to, kdo ji povede. I přes to, že již byla zveřejněna doporučení občanů, není stále zcela jasné, jak budou získané výstupy reflektovány. Právě rozdílné názory politických aktéru ohledně výstupů Konference se některým jeví jako hlavní problém tohoto „občanského cvičení“, které i kvůli nízkému zájmu veřejnosti a médií může navozovat dojem nenaplněného potenciálu. Problémem implementace výstupů Konference pak může být i příliš široký tematický záběr či aktuální válka na Ukrajině, která staví výstupy občanských panelů do jiné politické reality. Následující měsíce budou tedy klíčové pro to, aby Konference dokázala naplnit alespoň část potenciálu a zanechala tak pozitivní dopad na budoucnost Unie. Na straně členských států bude i na aktuálním předsednickém triu, jehož je Česká republika součástí, aby dokázalo najít jednotu ohledně implementace výstupů Konference.

Hlavní­mi diskuzní­mi okruhy tohoto kulatého stolu jsou:

  1. Jak docílit toho, aby byla závěrům Konference přikládána vetší pozornost občanů a médií?

  2. Jak zajistit úspěšnou implementaci výstupů KOBE?

  3. Je vhodné využívat některé aspekty Konference i po jejím ukončení? A jakou roli v tomto může Česká republika hrát?

KULATÝ STŮL: Teritoriální rozměr vnitřního trhu v globální konkurenci

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

SHRNUTÍ: Nové paradigma pro klimatické otázky

Ve středu 30. listopadu se prostřednictvím online platformy Webex Teams uskutečnil další kulatý stůl, tentokrát na téma: Nové paradigma pro klimatické otázky. Diskuze se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor…

ČLÁNEK: Nové paradigma pro klimatické otázky

Současná propojenost světa vede k závislosti na hladkém běhu komplexních obchodních a dodavatelských řetězců. Pokud jsou narušeny, ať už pandemií, ozbrojenými konflikty, přírodními pohromami nebo jinými faktory, vede to k závažným socioekonomickým…

ROUNDTABLE: New paradigm for climate issues

On Wednesday, 30 November 2022, another roundtable of the National Convention on the European Union will take place via the online platform Webex Teams, this time on the topic: New…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Facebook
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Zobrazit více

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.