KULATÝ STŮL: Odolnost dodavatelských řetězců v kontextu strategie Global Gateway

20. května 2022 se uskuteční prostřednictví­m online platformy Webex Teams další kulatý stůl Národní­ho konventu o Evropské unii, tentokrát na téma: Odolnost dodavatelských řetězců v kontextu strategie Global Gateway. Debata se uskuteční od 9:00 do 11:00. O tématu budou diskutovat zástupci státní­ správy, vzdělávacího sektoru, podnikatelské sféry, sociální­ partneři a další­ pozvaní­ hosté. Odborným garantem tohoto kulatého stolu je Institut pro politiku a společnost. 

Pandemie covidu-19 a na ni navazující proměna mezinárodní bezpečnostní situace v důsledku ruské invaze na Ukrajinu ukázaly nejen propojenost globální ekonomiky, ale i křehkost a zranitelnost dodavatelských řetězců. Vytváření nových a podpoře stávajících stabilních, udržitelných a spolehlivých spojení má napomoci strategie Evropské unie (dále jen „EU“) s názvem Global Gateway (česky Globální brána). Ta má přispět k řešení nejnaléhavějších globálních výzev, od boje proti změně klimatu přes zdokonalení systémů zdravotní péče až po zvýšení konkurenceschopnosti a bezpečnosti globálních dodavatelských řetězců. Na implementaci strategie EU vyčlení pro období 2021–2027 až 300 miliard eur určených na investice po celém světě.

Partnerství v rámci Global Gateway se budou řídit zásadami demokratických hodnot a vysokých standardů, transparentnosti a řádné správy věcí veřejných, rovnoprávných partnerství, ekologickými a čistými technologiemi, bezpečností a stimulací investic soukromého sektoru. Implementace strategie rovněž zohlední potřeby partnerských zemí a zajistí trvalý přínos pro místní komunity. To ve výsledku přináší i další příležitosti pro investice a pro zachování konkurenceschopnosti soukromého sektoru členských států Evropské unie.

Hlavní­mi diskuzní­mi okruhy tohoto kulatého stolu jsou:

  1. Jak by strategie Global Gateway mohla přispět ke snižování potenciálně problematických dovozních závislostí a posilování bezpečnosti dodavatelských řetězců EU a partnerských třetích zemí?

  2. Jakým způsobem má EU v kontextu strategie Global Gateway reflektovat postavení a ambice Číny v globální ekonomice a ve kterých oblastech může hledat potenciální synergie?

  3. Ve kterých oblastech by ČR a EU měly usilovat o větší soběstačnost a jaké nástroje lze v tomto směru na unijní a národní úrovni využít?

  4. Jaké by měly být priority CZ PRES v rámci strategie Global Gateway z hlediska geografického a tematického pokrytí?

KULATÝ STŮL: Teritoriální rozměr vnitřního trhu v globální konkurenci

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

SHRNUTÍ: Nové paradigma pro klimatické otázky

Ve středu 30. listopadu se prostřednictvím online platformy Webex Teams uskutečnil další kulatý stůl, tentokrát na téma: Nové paradigma pro klimatické otázky. Diskuze se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor…

ČLÁNEK: Nové paradigma pro klimatické otázky

Současná propojenost světa vede k závislosti na hladkém běhu komplexních obchodních a dodavatelských řetězců. Pokud jsou narušeny, ať už pandemií, ozbrojenými konflikty, přírodními pohromami nebo jinými faktory, vede to k závažným socioekonomickým…

ROUNDTABLE: New paradigm for climate issues

On Wednesday, 30 November 2022, another roundtable of the National Convention on the European Union will take place via the online platform Webex Teams, this time on the topic: New…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Facebook
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Zobrazit více

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.