KULATÝ STŮL: Odolnost dodavatelských řetězců v kontextu strategie Global Gateway

20. května 2022 se uskuteční prostřednictví­m online platformy Webex Teams další kulatý stůl Národní­ho konventu o Evropské unii, tentokrát na téma: Odolnost dodavatelských řetězců v kontextu strategie Global Gateway. Debata se uskuteční od 9:00 do 11:00. O tématu budou diskutovat zástupci státní­ správy, vzdělávacího sektoru, podnikatelské sféry, sociální­ partneři a další­ pozvaní­ hosté. Odborným garantem tohoto kulatého stolu je Institut pro politiku a společnost. 

Pandemie covidu-19 a na ni navazující proměna mezinárodní bezpečnostní situace v důsledku ruské invaze na Ukrajinu ukázaly nejen propojenost globální ekonomiky, ale i křehkost a zranitelnost dodavatelských řetězců. Vytváření nových a podpoře stávajících stabilních, udržitelných a spolehlivých spojení má napomoci strategie Evropské unie (dále jen „EU“) s názvem Global Gateway (česky Globální brána). Ta má přispět k řešení nejnaléhavějších globálních výzev, od boje proti změně klimatu přes zdokonalení systémů zdravotní péče až po zvýšení konkurenceschopnosti a bezpečnosti globálních dodavatelských řetězců. Na implementaci strategie EU vyčlení pro období 2021–2027 až 300 miliard eur určených na investice po celém světě.

Partnerství v rámci Global Gateway se budou řídit zásadami demokratických hodnot a vysokých standardů, transparentnosti a řádné správy věcí veřejných, rovnoprávných partnerství, ekologickými a čistými technologiemi, bezpečností a stimulací investic soukromého sektoru. Implementace strategie rovněž zohlední potřeby partnerských zemí a zajistí trvalý přínos pro místní komunity. To ve výsledku přináší i další příležitosti pro investice a pro zachování konkurenceschopnosti soukromého sektoru členských států Evropské unie.

Hlavní­mi diskuzní­mi okruhy tohoto kulatého stolu jsou:

  1. Jak by strategie Global Gateway mohla přispět ke snižování potenciálně problematických dovozních závislostí a posilování bezpečnosti dodavatelských řetězců EU a partnerských třetích zemí?

  2. Jakým způsobem má EU v kontextu strategie Global Gateway reflektovat postavení a ambice Číny v globální ekonomice a ve kterých oblastech může hledat potenciální synergie?

  3. Ve kterých oblastech by ČR a EU měly usilovat o větší soběstačnost a jaké nástroje lze v tomto směru na unijní a národní úrovni využít?

  4. Jaké by měly být priority CZ PRES v rámci strategie Global Gateway z hlediska geografického a tematického pokrytí?

KULATÝ STŮL: Teritoriální rozměr vnitřního trhu v globální konkurenci

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

SHRNUTÍ: Přezkum správy ekonomických záležitostí

V pátek 16. června proběhl kulatý stůl Národního konventu o EU, věnující se přezkumu správy ekonomických záležitostí. Debata se uskutečnila od 9:00 v prostorách Lichtenštejnského paláce a prostřednictvím online platformy Webex…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.