KULATÝ STŮL: Budoucnost evropského energetického trhu

8. dubna 2022 se uskuteční prostřednictví­m online platformy Webex Teams další kulatý stůl Národní­ho konventu o Evropské unii, tentokrát na téma: Budoucnost evropského energetického trhu. Debata se uskuteční od 9:00 do 11:00. O tématu budou diskutovat zástupci státní­ správy, vzdělávacího sektoru, podnikatelské sféry, sociální­ partneři a další­ pozvaní­ hosté. Odborným garantem tohoto kulatého stolu je Asociace pro mezinárodní otázky.

Energetická krize, vysoké ceny energií a s nimi spojené negativní sociální dopady vedly k zahájení úvah nad budoucností vnitřního trhu s elektřinou a zemním plynem a jeho schopností dlouhodobě a za přijatelných nákladů zajistit potřeby evropských domácností a firem. Invaze Ruska na Ukrajinu dala již probíhajícím diskuzím novou dynamiku. Do popředí se dostává otázka energetické bezpečnosti, chápané stále silněji jako nezávislost na dodávkách fosilních paliv z potenciálně nestabilních či přímo nepřátelských zemí a regionů.

V reakci na eskalaci situace na energetických trzích vydala Evropská komise sdělení REPowerEU, které cílí na snížení závislosti na ruském plynu o dvě třetiny do konce letošního roku a dosažení plné nezávislosti EU na dovozu fosilních paliv z Ruska do roku 2030. Lídři EU se k tomuto cíli zavázali v deklaraci z Versailles z 10. a 11. března 2022. Podle výkonného místopředsedy Evropské komise Franse Timmermanse by měly být řešeními do budoucna dovoz zkapalněného plynu, rychlý růst obnovitelných energií a snížení energetické náročnosti budov. Současná krize
zároveň vybízí k zefektivnění vnitřního trhu s energiemi. V této souvislosti se hovoří mimo jiné o zajištění naplnění plynových zásobníků, navýšení kapacity interkonektorů, rozšiřování a digitalizaci přenosové a distribuční soustavy, elektrifikaci v dopravě a v průmyslu nebo o možnosti společného unijního nákupu a skladování energetických komodit včetně zemního plynu.

Hlavní­mi diskuzní­mi okruhy tohoto kulatého stolu jsou:

  1. Jak může Evropa ze současné krize učinit příležitost k řešení slabin fungování evropského energetického trhu?

  2. Které nástroje by měly členské státy a unijní instituce využít ke zvýšení energetické bezpečnosti a nezávislosti na třetích zemích?

  3. Ve světle událostí posledních týdnů, jakou roli v zajištění evropské energetické bezpečnosti může sehrát Zelená dohoda pro Evropu?

  4. Které priority by Česko mělo v souvislosti s evropským energetickým trhem prosazovat?

KULATÝ STŮL: Teritoriální rozměr vnitřního trhu v globální konkurenci

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

SHRNUTÍ: Nové paradigma pro klimatické otázky

Ve středu 30. listopadu se prostřednictvím online platformy Webex Teams uskutečnil další kulatý stůl, tentokrát na téma: Nové paradigma pro klimatické otázky. Diskuze se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor…

ČLÁNEK: Nové paradigma pro klimatické otázky

Současná propojenost světa vede k závislosti na hladkém běhu komplexních obchodních a dodavatelských řetězců. Pokud jsou narušeny, ať už pandemií, ozbrojenými konflikty, přírodními pohromami nebo jinými faktory, vede to k závažným socioekonomickým…

ROUNDTABLE: New paradigm for climate issues

On Wednesday, 30 November 2022, another roundtable of the National Convention on the European Union will take place via the online platform Webex Teams, this time on the topic: New…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Facebook
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Zobrazit více

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.