DOPORUČENÍ: Vztahy EU s východním sousedstvím

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o tématu vztahy EU s východním sousedstvím, jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, hospodářských a sociálních partnerů, společně s reprezentanty evropských institucí, neziskového sektoru a akademickými pracovníky.

Národní konvent o EU na základě proběhlé diskuse vydal následující 4 doporučení:

1. Česká republika by měla nadále podporovat další pokrok v  reformách posilující demokratické instituce a principy a právní stát ve státech Východního partnerství a nabízet své know-how i finanční podporu projektům zaměřeným na reformní agendu.

2. Je v zájmu České republiky dále podporovat ambice zemí Východního partnerství a jejich postupné sbližování s EU. ČR by měla podpořit tzv. Asociované trio a jeho agendu a dále prosazovat tuto iniciativu v unijní debatě. Česká republika spolu s podobně smýšlejícími zeměmi by také měla usilovat o celounijní dialog směřující k vymezení jasné perspektivy a konečného cíle pro země Východního partnerství.

3. Česká republika by měla prozkoumat možnosti, jak dále posilovat investiční prostředí v regionu. V oblasti ekonomické spolupráce by také měla být zvážena revize existujících dohod o volném obchodě (DCFTA) směrem k jejich aktualizaci, zejména v kontextu zelené a digitální agendy.

4. Vláda ČR Ve své podoře vůči zemím Východního partnerství by se EU měla soustředit na konkrétní a viditelné projekty směřující k přiblížení regionu evropským standardům. Česká republika by v tomto ohledu měla v rámci EU prosazovat a podporovat konkrétní projekty zaměřené na posilování odolnosti partnerských zemí.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

DOPORUČENÍ: Přezkum správy ekonomických záležitostí

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o tématu „Přezkum správy ekonomických záležitostí,“ jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, hospodářských…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.