DOPORUČENÍ: Udržitelná mobilita v kontextu balíčku „Fit for 55“

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o tématu udržitelná mobilita v kontextu balíčku „Fit for 55“, jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou…

Pokračovat ve čteníDOPORUČENÍ: Udržitelná mobilita v kontextu balíčku „Fit for 55“