KULATÝ STŮL: Udržitelná mobilita v kontextu balíčku „Fit for 55“

15. října 2021 se v prostorách Lichtenštejnského paláce a prostřednictvím online platformy Webex Teams uskuteční další kulatý stůl Národního konventu o Evropské unii, tentokrát na téma: Udržitelná mobilita v kontextu balíčku „Fit for 55“. Debata se uskuteční od 9:00 do 11:00. O tématu budou diskutovat zástupci státní správy, vzdělávacího sektoru, podnikatelské sféry, sociální partneři a další pozvaní hosté. Odborným garantem tohoto kulatého stolu je Institut pro evropskou politiku EUROPEUM.

V červenci tohoto roku byl Evropskou komisí představen balíček změn v klimatické a energetické legislativě, které mají pomoci Evropské unii implementovat nově navýšený cíl snížit emise skleníkových plynů o minimálně 55 % do roku 2030v porovnání s rokem 1990, „Fit for 55“ (FF55).Návrh obsahuje mimo jiné zásadní změny v oblasti snižování emisí CO2pro nové osobní automobily a lehká užitková vozidla, stejně jako provázání těchto změn s Evropskou průmyslovou strategií či směrnicí o obnovitelných zdrojích, nebo také návrh revize stávající legislativy pro rozvoj infrastruktury pro alternativní paliva. Balíček je zároveň v souladu se Strategií pro udržitelnou a inteligentní dopravu, jejíž akční plán vyžaduje v nejbližších letech kroky na poli dopravy osobní, nákladní, vlakové či hromadné městské a meziměstské. Vzhledem k ambiciózním cílům transformace dopravy pomocí nízkoemisních a bezemisních dopravních prostředků a budování vhodné infrastruktury lze předpokládat, že česká ekonomika bude čelit výzvám v otázce dostupnosti infrastruktury a popularizace e-mobility.

 

Hlavními diskuzními okruhy tohoto kulatého stolu jsou:

  1. Jakými kroky lze podpořit nízkouhlíkovou transformaci v oblasti meziměstské a městské hromadné dopravy?
  2. Měla by ČR podpořit návrh stanovující konec prodeje vozidel spalující fosilní paliva?
  3. Jaké kroky je potřeba učinit směrem k vybudování adekvátní infrastruktury pro alternativní paliva pro osobní automobily v ČR?

 

 

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

ČLÁNEK: Přezkum správy ekonomických záležitostí

Návrh Evropské komise na reformu správy ekonomických záležitostí má ve svém středu (několikátý) redesign Paktu stability a růstu. Evropská komise navrhuje změnu soustavy pravidel nastavených s cílem konsolidace veřejných rozpočtů…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.