KULATÝ STŮL: Udržitelná mobilita v kontextu balíčku „Fit for 55“

15. října 2021 se v prostorách Lichtenštejnského paláce a prostřednictvím online platformy Webex Teams uskuteční další kulatý stůl Národního konventu o Evropské unii, tentokrát na téma: Udržitelná mobilita v kontextu balíčku „Fit for 55“. Debata se uskuteční od 9:00 do 11:00. O tématu budou diskutovat zástupci státní správy, vzdělávacího sektoru, podnikatelské sféry, sociální partneři a další pozvaní hosté. Odborným garantem tohoto kulatého stolu je Institut pro evropskou politiku EUROPEUM.

V červenci tohoto roku byl Evropskou komisí představen balíček změn v klimatické a energetické legislativě, které mají pomoci Evropské unii implementovat nově navýšený cíl snížit emise skleníkových plynů o minimálně 55 % do roku 2030v porovnání s rokem 1990, „Fit for 55“ (FF55).Návrh obsahuje mimo jiné zásadní změny v oblasti snižování emisí CO2pro nové osobní automobily a lehká užitková vozidla, stejně jako provázání těchto změn s Evropskou průmyslovou strategií či směrnicí o obnovitelných zdrojích, nebo také návrh revize stávající legislativy pro rozvoj infrastruktury pro alternativní paliva. Balíček je zároveň v souladu se Strategií pro udržitelnou a inteligentní dopravu, jejíž akční plán vyžaduje v nejbližších letech kroky na poli dopravy osobní, nákladní, vlakové či hromadné městské a meziměstské. Vzhledem k ambiciózním cílům transformace dopravy pomocí nízkoemisních a bezemisních dopravních prostředků a budování vhodné infrastruktury lze předpokládat, že česká ekonomika bude čelit výzvám v otázce dostupnosti infrastruktury a popularizace e-mobility.

 

Hlavními diskuzními okruhy tohoto kulatého stolu jsou:

  1. Jakými kroky lze podpořit nízkouhlíkovou transformaci v oblasti meziměstské a městské hromadné dopravy?
  2. Měla by ČR podpořit návrh stanovující konec prodeje vozidel spalující fosilní paliva?
  3. Jaké kroky je potřeba učinit směrem k vybudování adekvátní infrastruktury pro alternativní paliva pro osobní automobily v ČR?

 

 

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

ČLÁNEK: Nové paradigma pro klimatické otázky

Současná propojenost světa vede k závislosti na hladkém běhu komplexních obchodních a dodavatelských řetězců. Pokud jsou narušeny, ať už pandemií, ozbrojenými konflikty, přírodními pohromami nebo jinými faktory, vede to k závažným socioekonomickým…

ROUNDTABLE: New paradigm for climate issues

On Wednesday, 30 November 2022, another roundtable of the National Convention on the European Union will take place via the online platform Webex Teams, this time on the topic: New…

KULATÝ STŮL: Nové paradigma pro klimatické otázky

Ve středu 30. listopadu 2022 se uskuteční prostřednictví­m online platformy Webex Teams další kulatý stůl Národní­ho konventu o Evropské unii, tentokrát na téma: Nové paradigma pro klimatické otázky. Debata se…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Facebook
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Zobrazit více

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.