DOPORUČENÍ: Program předsednického tria Francie-Česká republika-Švédsko

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o programu předsednického tria Francie-Česká republika-Švédsko, jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, hospodářských a sociálních partnerů, společně s reprezentanty evropských institucí, neziskového sektoru a akademickými pracovníky.

Národní konvent o EU na základě proběhlé diskuse vydal následujících 5 doporučení:

1. Česká republika by měla ve společném programu tria prosazovat priority jako vnitřní trh, digitalizaci, otevřenou a ambiciózní obchodní politiku, stabilizaci západního Balkánu, vnitřní a vnější bezpečnost, multilateralismus a racionální klimatickou politiku.

2. Česká republika by měla prosazovat obecnou formulaci priorit na takové úrovni, aby zahrnovala postoje všech zemí tria. V případě, že to nebude možné, měly by být tyto priority či jejich konkretizace zakomponovány do programu pro národní předsednictví.

3. Česká republika by za účelem snižování nejistoty spojené s dopady voleb na přípravu a výkon týmového předsednictví měla i nadále posilovat budování osobních vztahů na pracovní úrovni.

4. Česká republika by za účelem snižování nejistoty spojené s dopady voleb na přípravu a výkon týmového předsednictví měla i nadále posilovat budování osobních vztahů na pracovní úrovni.

5. Česká republika by měla komunikovat otázky předsednictví s veřejností nejenom v Praze, ale také v regionech. A vhodně je propojit s debatami probíhajícími v rámci Konference o budoucnosti Evropy.

 


MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

DOPORUČENÍ: Přezkum správy ekonomických záležitostí

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o tématu „Přezkum správy ekonomických záležitostí,“ jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, hospodářských…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.