KULATÝ STŮL: Program předsednického tria Francie-Česká republika-Švédsko

1. října 2021 se v prostorách Lichtenštejnského paláce a prostřednictví­m online platformy Webex Teams uskuteční­ další kulatý stůl Národní­ho konventu o Evropské unii, tentokrát na téma: Program předsednického tria Francie-Česká republika-Švédsko. Debata se uskuteční od 9:00 do 11:00. O tématu budou diskutovat zástupci státní­ správy, vzdělávacího sektoru, podnikatelské sféry, sociální­ partneři a další­ pozvaní­ hosté. Odborným garantem tohoto kulatého stolu je Institut pro evropskou politiku EUROPEUM.

Česká republika se v příští­m roce znovu po třinácti letech stane předsednickou zemí Evropské unie. Podruhé rovněž vytvoří týmové předsednictví s Francií a Švédskem, jehož politický rámec bude ukotven ve společnémm osmnáctiměsíční­m programu.  Cí­lem skupinového předsednictví je především zajistit kontinuitu aktivit Rady EU, aby nedocházelo k tříštění její­ činnosti a zajistila se návaznost rozhodovacích procesů.

Hlavní­mi diskuzní­mi okruhy tohoto kulatého stolu jsou:

  1. Jaké jsou společné a rozdí­lné programové priority tria?
  2. Na jaké priority by se měl osmnáctiměsíční­ program zaměřit?
  3. Jak by měly země tria spolu komunikovat a koordinovat činnost během výkonu předsednictví?

KULATÝ STŮL: Program předsednického tria Francie-Česká republika-Švédsko

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

ČLÁNEK: Přezkum správy ekonomických záležitostí

Návrh Evropské komise na reformu správy ekonomických záležitostí má ve svém středu (několikátý) redesign Paktu stability a růstu. Evropská komise navrhuje změnu soustavy pravidel nastavených s cílem konsolidace veřejných rozpočtů…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.