KULATÝ STŮL: Bezpečnost a boj proti terorismu v Evropě

11. června 2021 se prostřednictví­m online platformy Webex Teams uskuteční­ další kulatý stůl Národního konventu o Evropské unii, tentokrát na téma: Bezpečnost a boj proti terorismu v Evropě. Debata se uskuteční­ od 9:00 do 11:00. O tématu budou diskutovat zástupci státní­ správy, vzdělávacího sektoru, podnikatelské sféry, sociální­ partneři a další­ pozvaní hosté. Odborným garantem tohoto kulatého stolu je Masarykova Univerzita v Brně.

Soudobá bezpečnostní­ politika Evropské unie (EU) je zaměřena na eliminaci širokého spektra bezpečnostních hrozeb v globální­m i regionálním rámci. Na této politice se podílí i Česká republika (ČR), která prostřednictvím EU uskutečňuje i vlastní­ bezpečnostní­ zájmy. V rámci EU je bezpečnost řešena v různých dimenzích a sektorech. Velký důraz je kladen na politiku v oblasti vnitřní bezpečnosti a v jejím rámci pak specificky na boj proti terorismu. V realitě samozřejmě nelze zcela oddělit vnější a vnitřní bezpečnost, jednotlivé sektory bezpečnosti jsou vzájemně propojeny. V našem podkladovém materiálu se budeme zaměřovat předevší­m na problematiku vnitřní bezpečnosti EU, i když samozřejmě nelze opomíjet výše zmíněnou provázanost s globálním dění­m vně unijních hranic.

Hlavní­mi diskuzními okruhy tohoto kulatého stolu jsou:

  1. Jaké jsou prioritní­ zájmy České republiky v oblasti vnitřní bezpečnosti, které chce prosazovat na evropské úrovni?
  2. Jak zajistit do budoucna rovnováhu mezi bezpečností a zasahováním do základních práv?
  3. Mají Česká republika a Evropská unie vhodný právní­ rámec pro řešení­ výzev v oblasti terorismu a jak vytvořit bezpečnostní­prostředí­, které bude odolné do budoucnosti?
  4. Jakým způsobem lze čelit radikalizaci v České republice a v EU?

KULATÝ STŮL: Bezpečnost a boj proti terorismu v Evropě

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Facebook
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Máme za sebou další úspěšný kulatý stůl. Již 3. června se budeme věnovat závěrům a implementaci výstupů #kobe. Zatím si však můžete přečíst zajímavé postřehy z diskuze z pera našich stážistek.

Děkujeme garantovi stolu Institut pro politiku a společnos a moderátorovi Romanu Mácovi. Dále děkujeme prezentujícím stanovisek a aktivním diskutujícím.
... Zobrazit víceZobrazit méně

Zobrazit více

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.