DOPORUČENÍ: Vztah EU a USA po nástupu Bidenovy administrativy

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o vztah EU a USA po nástupu Bidenovy administrativy, jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, hospodářských a sociálních partnerů, společně s reprezentanty evropských institucí, neziskového sektoru a akademickými pracovníky.

Národní konvent o EU na základě proběhlé diskuse vydal následujících 3 doporučení:

1. Stavět na klíčovém rozměru partnerství s globální ambicí

Transatlantické partnerství je strategickou vazbou, která má dlouhou tradici a je komplexní. Při rozvíjení vztahů je nutné hledat společné průniky a oblasti, ve kterých je možné hledat posun. Společnými postupy se EU a USA můžou významně podílet na prosazování nejen upevňování demokracie, bezpečnosti a stabilitě ve světě, ale také prosazování svých postojů a jimi preferovaného ekonomického a politického řádu.

2. Dále podporovat obchod a regulatorní spolupráce

Ekonomická spolupráce mezi EU a USA je zásadní dimenzí vztahů. Ve světovém měřítku nejsou jiné vztahy tak silné z hlediska objemu obchodu, investic a přidané hodnoty. Obchodní spory jsou vzhledem k vzájemnému rozsahu vztahů a vyspělosti přirozené. Spolupráce by se do budoucna měla poučit z minulosti, být realisticky ambiciózní a pokusit se hledat oblasti, ve kterých je možné najít shodu. Obrovský potenciál má prohloubení spolupráce v oblasti regulatoriky a hledání společných pravidel pro nové technologie. To by umožnilo odstranit překážky při uvedení na trh a zjednodušit tak vývoj nových technologií na obou stranách Atlantiku. Další oblastmi, ve kterých by obě entity mohly hledat společné postupy, jsou např. boj s kybernetickými či hybridními hrozbami.

3. Přispět k multilateralismu ve světě založeném na pravidlech a jejich dodržování; bojovat s klimatickou změnou

Transatlantická vazba má obrovský potenciál přispět k řešení globálních problémů. Česká republika by měla hledat možnosti, jak podpořit užší formy spolupráce. Ty dále umožní nalezení koalic a shody, která by mohla přinést reformu mezinárodních organizací, např. WTO, budování řádu založeném na pravidlech a zásadně tlačit na intenzivnější boj proti klimatické změně. Dlouhodobým charakterem vzájemných vztahů má být kontinuita, která podpoří spolupráci i při střídání nejvyšších politických představitelů na obou stranách tohoto partnerství.


MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

DOPORUČENÍ: Přezkum správy ekonomických záležitostí

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o tématu „Přezkum správy ekonomických záležitostí,“ jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, hospodářských…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.