DOPORUČENÍ: Vnější politika EU vůči Africe z perspektivy ČR

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o vnější politice EU vůči Africe z perspektivy ČR, jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, hospodářských a sociálních partnerů, společně s reprezentanty evropských institucí, neziskového sektoru a akademickými pracovníky.

Národní konvent o EU na základě proběhlé diskuse vydal následující 4 doporučení:

  • Česká zahraniční politika by měla udržet svůj proaktivní přístup. Na národní úrovni je vhodné iniciovat a podporovat širší celospolečenskou debatu o českých prioritách ve vztazích s Afrikou, posilovat jednotlivé ambasády v Africe a prohlubovat mezirezortní spolupráci. Na evropské úrovni by česká diplomacie měla prohlubovat stávající a budovat nová partnerství s ostatními členskými státy na bázi sdílených priorit. Ve vztazích s Afrikou je pak nutné budovat vzájemně výhodná partnerství, která budou reflektovat strategické priority obou stran
  • Čína se v uplynulých dvou dekádách stala jedním z hlavních aktérů v Africe. I přesto platí, že EU je nadále zdaleka největším obchodním, investičním i rozvojovým partnerem Afriky. Přidanou hodnotou EU proti jiným partnerům je dlouhodobé partnerství, zaměření na udržitelnost projektů a přenos technologií a know-how. EU by nadále měla posilovat výše uvedené aspekty svých rozvojových aktivit a současně zvýšit své úsilí přibudování pozitivní image v Africe tak, aby aktivity měly nejen velký dopad, ale také velkou viditelnost. EU by v daném kontextu neměla rezignovat na své hodnoty a spolupráce by měla probíhat na více úrovních včetně soukromého, neziskového a veřejného sektoru, akademické sféry i diaspory.
  • Zásadním tématem spolupráce v nadcházejících dekádách bude otázka změny klimatu a adaptace Afriky na ni. Dopady změny klimatu(spolu s demografickými faktory) mohou zapříčinit ekologickou migraci. Klíčové je posílení integrovaného přístupu, který propojí bezpečnostní aktivity s problematikou udržitelného rozvoje a klimatickou politikou. Tento přístup musí přinést ucelená holistická řešení v podobě velkých programů, v jejichž rámci budou realizovány jednotlivé projekty založené na porozumění sociálního kontextu, podpoře lokálních komunit a podpoře lidského rozvoje.
  • Jedním z hlavních témat euro-afrických vztahů je a bude problematika nelegální migrace. Z pohledu Evropské unie i České republiky je klíčové řešit migraci přímo v zemích původu, a to jak z pohledu ex ante řešení(bezpečnostní spolupráce, ekonomický rozvoj, posilování místních institucí, zvyšování životní úrovně, boj s nelegální migrací),tak z pohledu ex post(rychlé navracení nelegálních migrantů do zemí původu). Je nicméně nutné tato řešení realizovat ve spolupráci s africkými partnery, včetně pobídek ve formě rozvojové pomoci či vízové politiky.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Facebook
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Zobrazit více
twitter
Intagram

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.