DOPORUČENÍ: Priority ČR v klimatické agendě v kontextu zvyšování ambicí pro rok 2030

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o prioritách České republiky v klimatické agendě v kontextu zvyšování ambicí pro rok 2030 jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, hospodářských a sociálních partnerů, společně s reprezentanty evropských institucí, neziskového sektoru a akademickými pracovníky.

Národní konvent o EU na základě proběhlé diskuse vydal následující 5 doporučení:

  • Problematika změny klimatu a klimatických cílů by v České republice měla být řešena strategicky a koordinovaně, ve spolupráci mezi resorty a sektory. Zásadním přínosem by byla minimalizace resortismu a zintenzivnění spolupráce v rámci platforem zaměřených na integrované řešení klimatické problematiky a identifikaci souvisejících příležitostí. Klíčové je také zlepšení znalostní výměny a spolupráce mezi veřejnou správou, občanskou společností a soukromým sektorem. Důležitá je podpora zapojování nestátního sektoru do konzultací.
  • Rozhodování související s klimatickou změnou je nutné zakládat na aktuálních vědeckých poznatcích a datech a na analýze dopadů jednotlivých opatření, a to na úroveň jednotlivých států. V této souvislosti je klíčový vznik platforem umožňujících výměnu znalostí mezi vědou a politikou, podpora monitorovacích programů a výzkumu. Posilováno by rovněž mělo být sdílení dat a rozšiřování datové základny.
  • Prioritou by mělo být důslednější naplňování existujících politik a strategických dokumentů s návazností na změnu klimatu a klimatické cíle. Nutné je stanovení měřitelných cílů v rámci politik a strategických dokumentů, a jejich pravidelné vyhodnocování.
  • Prioritizována by měla být přírodě blízká mitigační a adaptační opatření, která mají řadu pozitivních environmentálních i společenských efektů. V tomto ohledu jsou klíčová přírodě blízká opatření k zadržení vody v krajině, udržitelné způsoby zemědělství a urychlené přizpůsobení lesnické praxe např. podporou přirozené druhové skladby lesů.
  • Z ekonomického hlediska se pro dosažení klimatických cílů jako klíčová jeví fungování mechanismů EU-ETS. V investicích v rámci cílů Zelené dohody pro Evropu či Národního plánu obnovy je klíčové soustředit se na systematickou transformaci ekonomických odvětví, podporu společenských inovací i technologických inovací směřujících k energetickým úsporám a využití obnovitelných zdrojů s exportním potenciálem.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

DOPORUČENÍ: Integrace Ukrajiny do EU

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o tématu Integrace Ukrajiny do EU, jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, hospodářských…

DOPORUČENÍ: Strategický kompas

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o tématu Strategický kompas, jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, hospodářských a sociálních…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Facebook
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Zobrazit více

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.