DOPORUČENÍ: Přímo řízené programy a další nástroje v novém víceletém finančním rámci jako příležitost pro české zájmy

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil ve středu 4.prosince 2019 svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o přímo řízených programech a dalších nástrojích v novém víceletém finančním rámci, jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, hospodářských a sociálních partnerů, společně s reprezentanty evropských institucí, neziskového sektoru a akademickými pracovníky.

Národní konvent o EU na základě proběhlé diskuse vydal následující 4 doporučení:

  • Při stanovování priorit ve víceletém finančním rámci po roce 2021 by Česká republika měla plně využít synergie přímo řízených programů a kohezní a společné zemědělské politiky a vyvarovat se tak překryvů a duplicit.
  • Česká republika by měla usilovat o vytvoření centralizační jednotky, která by využívala dosavadního know-how, odrážela nadrezortní povahu a disponovala dostatečnými personálními kapacitami. Tato jednotka by měla mimo jiné zajišťovat efektivní komunikaci a podporu potenciálním žadatelům, spravovat webovou platformu a sdílet příklady dobré praxe.
  • Česká republika by měla zvážit možnost kofinancování přímo řízených programů za využití dobré praxe v programech LIFE a Kreativní Evropa a při zohlednění národních priorit.
  • Za účelem zajištění větší míry čerpání prostředků z přímo řízených programů by Česká republika měla podporovat partnerství veřejného a soukromého sektoru.
  • Česká republika by měla usilovat o zatraktivnění využívání přímo řízených programů a finančních nástrojů jako formy financování projektů.

 

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Facebook
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Zobrazit více
twitter
Intagram

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.