DOPORUČENÍ: Společná bezpečnostní a obranná politika EU

Národní konvent o EU zveřejnil ve čtvrtek 8. června svá doporučení, která jsou výstupem květnové národní diskuze o budoucnosti Společné bezpečnostní a obranné politice EU, jíž se zúčastnilizástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, hospodářských a sociálních partnerů, reprezentanti evropských institucí a neziskového sektoru.

Národní konvent o EU na základě proběhlé diskuze vydal následujících osm doporučení:

  • Česká republika by měla podporovat nové iniciativy zvyšující obranou autonomii Evropské unie podporovat pod podmínkou, že budou komplementární s rozvojem obranných kapacit NATO, resp. budou odrážet koncept tzv. jednoho souboru sil (single set of forces).
  • Česká republika by dále měla prosazovat inkluzivní podobu stálé strukturované spolupráce a měla by se na ní aktivně podílet. Inkluzivní podoba zastřešující spolupráci v menších skupinách odpovídá aktuálním snahám ČR o budování spolupráce s visegrádskými státy i Německem.
  • Česká republika by na základě široké politické dohody měla zvážit obnovení Národního úřadu pro vyzbrojování, který by definoval potřeby všech ozbrojených složek České republiky a sloužil jako systémový integrátor pro nákup obranného materiálu i pro obranný výzkum a vývoj.
  • Česká republika by měla zmapovat současný stav obranného průmyslu v České republice a na základě těchto znalostí definovat, co bude Česká republika nakupovat ze skladů (off-the-shelf), co bude přímo zadávat českým výrobcům a co bude vyvíjet a pořizovat ve spolupráci s ostatními členskými státy.
  • Česká republika by měla investovat do lidských zdrojů a vyškolit dostatečný počet projektových manažerů pro řízení velkých projektů výzkumu a vývoje na národní a mezinárodní úrovni.
  • Česká republika by měla zapojit civilní univerzity do obranného výzkumu a vývoje a budovat spolupráci na půdorysu stát-průmysl-univerzity.
  • Česká republika by měla přehodnotit zákon 130/2002 Sb., který nevyhovuje současným potřebám obranného výzkumu a vývoje, především v jeho mezinárodní a evropské podobě, tak aby umožňoval jeho rozvoj v souladu s výše navrženými doporučeními.
  • Výše navržená doporučení by měla vést k zapojení České republiky (státu, univerzit i obranného průmyslu) do projektů financovaných Evropským obranným fondem. Jedná se o příležitost, jak financovat reálné schopnosti, vyvíjené za účasti českých subjektů, na něž by jinak český stát neměl prostředky.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

DOPORUČENÍ: Přezkum správy ekonomických záležitostí

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o tématu „Přezkum správy ekonomických záležitostí,“ jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, hospodářských…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.