KULATÝ STŮL: Budoucnost Společné bezpečnostní a obranné politiky EU

Národní konvent o EU se v pátek 19. května sešel k tématu budoucího směřování společné bezpečnostní a obranné politiky EU.

V pátek 19. května se uskutečnil kulatý stůl Národního konventu o EU, jehož předmětem byly otázky spojené s tématem budoucího směřování společné bezpečnostní a obranné politiky Evropské unie. Setkání se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, hospodářských a sociálních partnerů, reprezentanti evropských institucí a neziskového sektoru.

Společná bezpečnostní a obranná politika (SBOP) je jednou z nejmladších oblastí působnosti Evropské unie. Formálně existuje od roku 1999 a vznikla v návaznosti na krizi na Balkáně jako nástroj pro řešení budoucích krizí. Je politikou, od níž občané Unie očekávají přidanou hodnotu a podporují společný postup. První roky existence SBOP se vyznačovaly rozvojem institucí a procesů, které s menšími změnami fungují dodnes. Od roku 2003 spustila EU v rámci SBOP značný počet aktivit, především v oblasti Balkánu a subsaharské Afriky. V dalších letech nicméně SBOP narazila na kapacitní a politické limity a její rozvoj se znatelně zpomalil. Situace se změnila po roce 2011, především pod tlakem Arabského jara, občanských válek v Libyi a Sýrii a konfliktu na Ukrajině. Krize v nejbližším okolí a jejich přímý dopad na bezpečnost EU přinutily Evropskou unii opět upřít pozornost na obranu a bezpečnost. Od loňského roku se rozvoj SBOP opět zrychlil a nedostatky evropské bezpečnostní politiky se dostaly na titulní strany tuzemských i zahraničních novin.

Úvodní slovo kulatého stolu přednesl zástupce Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR. Následně svůj podkladový dokument představil odborný garant setkání, kterým je Univerzita Karlova. Stanoviska k tématu přednesli Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Ministerstvo obrany ČR a zástupce Evropské obranné agentury (EDA).

Hlavními diskutovanými otázkami byly následující:
• Jaká je dlouhodobá perspektiva rozvoje SBOP a kam by měla evropská bezpečnostní a obranná politika z pohledu ČR směřovat?

• Jaké by mělo být zapojení České republiky do SBOP? Jaké jsou české priority a jak je ČR schopná a ochotná se na dalším rozvoji SBOP podílet?

• Jak a do čeho by se mělo na evropské úrovni společně investovat? Jak a do čeho má v evropském kontextu investovat Česká republika?

• Jak by měla vypadat stálá strukturovaná spolupráce v oblasti obrany, aby byla funkční, vyhovovala zájmům České republiky, a aby se na ní Česká republika mohla podílet?

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

SHRNUTÍ: Nové paradigma pro klimatické otázky

Ve středu 30. listopadu se prostřednictvím online platformy Webex Teams uskutečnil další kulatý stůl, tentokrát na téma: Nové paradigma pro klimatické otázky. Diskuze se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor…

ČLÁNEK: Nové paradigma pro klimatické otázky

Současná propojenost světa vede k závislosti na hladkém běhu komplexních obchodních a dodavatelských řetězců. Pokud jsou narušeny, ať už pandemií, ozbrojenými konflikty, přírodními pohromami nebo jinými faktory, vede to k závažným socioekonomickým…

ROUNDTABLE: New paradigm for climate issues

On Wednesday, 30 November 2022, another roundtable of the National Convention on the European Union will take place via the online platform Webex Teams, this time on the topic: New…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Facebook
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Zobrazit více

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.