DOPORUČENÍ: Mediální gramotnost v kontextu občanského vzdělávání

Národní konvent o Evropské unii vydal v úterý 16. května svá doporučení k tématu mediální gramotnosti v kontextu občanského vzdělávání.

Národní konvent o Evropské unii vydal v úterý 16. května svá doporučení vzniklá na základě kulatého stolu z 21. dubna. Diskuze se zaměřila především na otázky spojené s mediální gramotností v kontextu občanského vzdělávání. Setkání se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, hospodářských a sociálních partnerů, reprezentanti evropských institucí a neziskového sektoru.

Národní konvent o EU na základě diskuze kulatého stolu vydal následující čtyři doporučení:

1. Provést důkladnou analýzu stávající situace a:
(i) zjistit, jakým způsobem se v ČR mediální výchova na školách realizuje, jaké potíže
to přináší a z jakého důvodu se některé školy mediální výchově věnují pouze
minimálně,
(ii) analyzovat stávající dokumenty, které se oblastí mediální gramotnosti zabývají,
a identifikovat „slabá místa“, která je třeba dále rozpracovat,
(iii) zmapovat možnosti rozvoje mediální gramotnosti u pedagogických pracovníků,Zejména na univerzitních pracovištích a ve vzdělávacích zařízeních, kde se vzdělávají budoucí pedagogové (výzkumem může MŠMT, příp. níže zmíněná mezirezortní platforma, pověřit např. Českou školní inspekci či některá univerzitní pracoviště).

2. Iniciovat kroky vedoucí k formulování koncepce směřování a rozvoje mediální výchovy pro Českou republiku (samostatný dokument propojený s ostatními koncepčními dokumenty, např. vznikající koncepcí občanského vzdělávání). Ta by měla identifikovat oblasti rozvoje mediální gramotnosti jako kompetence v rámci předškolního, školního, mimoškolního i celoživotního vzdělávání i na postavení mediální gramotnosti ve vztahu ke skupinám se specifickými potřebami.

3. Vytvořit mezirezortní platformu (skupinu, komisi, tým), která bude aktivity realizované v oblasti rozvoje mediální gramotnosti koordinovat, bude usnadňovat komunikaci mezi klíčovými hráči v dané oblasti, organizovat odborná setkání k danému tématu, monitorovat, co se v dané oblasti podniká na různých úrovních, a vytvářet možnosti, jak danou oblast dále rozvíjet (např. finanční, administrativní).

4. Za koordinace mezirezortní platformy vytvořit širší škálu finanční a jiné podpory pro rozvoj programů zaměřených na vzdělávání v oblasti mediální výchovy a výzkumu její implementace. Tyto programy by měly směřovat zejména na:
(i) podporu rozvoje mediální výchovy na základních a středních školách (např. na
projektovou výuku či přípravu pomůcek),
(ii) rozvoj přípravy učitelů a výchovných pracovníků a jejich celoživotní vzdělávání v této
oblasti (inovace studijních programů na VŠ),
(iii) podporu a vzdělávání v oblasti neformálního vzdělávání a
(iv) výzkum úspěšnosti procesů (i)-(iii).

Další oblastí, kterou by bylo vhodné rozvíjet a podporovat, je celoživotní vzdělávání v oblasti mediální gramotnosti pro vybrané skupiny obyvatel (rodiče, seniory, sociálně a zdravotně znevýhodněné) i pro zájemce z řad širší veřejnosti.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

DOPORUČENÍ: Přezkum správy ekonomických záležitostí

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o tématu „Přezkum správy ekonomických záležitostí,“ jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, hospodářských…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.