2017

Přínosy a rizika globalizace pro obchod a investice Více Budoucnost eurozóny a ÄŒeská republika Více Budoucí podoba víceletého finanÄního rámce a kohezní politiky po roce 2020 Více Vztahy EU a…

Pokračovat ve čtení2017

2016

PÅ™ijetí spoleÄné evropské mÄ›ny v ÄŒR (29.1.2016) Více SpoleÄná zahraniÄní a bezpeÄnostní politika EU (5.2.2016) Více Energetická unie: Rok poté (11.3.2016) Více Pracovní mobilita v EU (1.4.2016) Více Sociální dimenze…

Pokračovat ve čtení2016

2015

Energetická bezpeÄnost (27.2.2015) Více Budoucnost zamÄ›stnanosti v EU (27.3.2015) Více Jednotný digitální trh (27.3.2016) Více TTIP (22.5.2015) Více Role národních parlamentů v EU (12.6.2015) Více ObÄ›hové hospodářství (25.9.2015) Více Podnikavost…

Pokračovat ve čtení2015