KULATÝ STŮL: Evropský sociální pilíř v kontextu dokončení HMU

Národní konvent o EU se v pátek 24. února sešel k tématu Evropský sociální pilíř v kontextu dokončení hospodářské a měnové unie.
V rámci připraveného podkladového materiálu byly stanoveny 4 základní diskusní otázky, na které se soustředilo jak představení evropského sociálního pilíře, tak i oponentní vystoupení partnerů a v neposlední řadě i diskuse jednotlivých účastníků kulatého stolu.

Kulatý stůl zahájil státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza. Poděkoval zejména ČMKOS za přípravu a realizaci tohoto kulatého stolu a konstatoval, že evropský sociální pilíř je klíčové téma pro ČR. Po zahájení jako první vystoupila europoslankyně Maria João Rodrigues, místopředsedkyně Skupiny progresivní aliance socialistů a demokratů, která poukázala na pozitivní rámec evropského sociálního modelu, který má pouze Evropa. Ve svém vystoupení dále vyzdvihla nesoulad vývoje ekonomiky s rozvojem sociálního zabezpečení každého Evropana. V neposlední řadě zdůraznila, že pokud v Evropě dochází k růstu ekonomiky, pak tento růst musí být bezpodmínečně doprovázen růstem mezd a platů.

Po vystoupení Marie João Rodrigues předseda ČMKOS Josef Středula představil podkladový dokument pro jednání kulatého stolu. Poukázal na základní nerovnost v postavení výkonu ekonomiky a vývoje mezd. Vyzval k otevřené diskusi s konstatováním, že všichni máme k tomuto tématu co říct a všichni mu můžeme pomáhat.
Následně vystoupil se svým stanovisek náměstek Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Jiří Vaňásek. Poukázal na priority pro zvyšující se konvergenci mezi členskými státy a na zlepšení či udržení sociální i ekonomické situace v EU. Zdůraznil nejnaléhavější prioritu v oblasti pracovně právních vztahů, kde MPSV ČR považuje za zásadní realizovat opatření směřující k dalšímu prohlubování principu „flexicurity“. V závěru se zabýval otázkou sociálního pilíře ve vztahu ke 4. průmyslové revoluci.
Druhé stanovisko k podkladovému dokumentu představila Vladimíra Drbalová, zástupkyně Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR). Ve svém vystoupení se snažila odpovědět na 4 základní diskusní otázky a poukázala na stav, kdy evropský pilíř sociálních práv musí být důvěryhodný a konkrétní, musí respektovat princip subsidiarity a proporcionality a rozdělení pravomocí.
Poslední stanovisko k podkladovému dokumentu ČMKOS představil Martin Potůček z Univerzity Karlovy. V úvodu svého vystoupení konstatoval, že členství v EU je pro ČR naprosto nezbytné, a proto je nutné obnovení důvěry občanů k institucím a představitelům evropské integrace. V závěru poukázal na připravovanou konferenci, která se uskuteční 25. 3. 2017 v Římě a která se nepochybně dotkne evropského pilíře sociálních práv.

Následně proběhla diskuse, do které se zapojili účastníci kulatého stolu, jak na straně neziskových nestátních organizací, asistentů členů Evropského parlamentu, zástupců ČMKOS, zástupců Asociace samostatných odborů (ASO), tak i politické reprezentace.
Většina diskusních příspěvků poukázala na Evropský sociální pilíř jako nástroj pro zvyšování sociálního blahobytu všech občanů Evropské unie a na zasazení problematiky jeho aplikace do kontextu eurozóny.
Kulatý stůl uzavřel předseda ČMKOS Josef Středula s konstatováním nutnosti pokračování těchto diskusí. Zároveň poděkoval všem účastníkům kulatého stolu za jejich aktivitu.

 

PODKLADOVÝ DOKUMENT

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

DOPORUČENÍ: Nové paradigma pro klimatické otázky

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o tématu Nové paradigma pro klimatické otázky, jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR,…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Facebook
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Příští pátek (31. 3.) proběhne další ze série kulatých stolů, tentokrát věnovaný tématu revize energetického trhu.

Odborným garantem stolu je EUROPEUM Institute for European Policy.

🔎Konkrétní znění podkladového materiálu bude zveřejněné během příštího týdne na našich webových stánkách narodnikonvent.cz/.
... Zobrazit víceZobrazit méně

Zobrazit více
twitter

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.